Zapis FacebookLive na temat typów temperamentów (zwanych czasami typami osobowości). Krótka charakterystyka 4 typów, podana w lekkiej formie.

Choleryk, sangwinik, Flegmatyk czy Melancholik? Kim lub jaką mieszanką jesteś? Co charakteryzuje poszczególne typy?

Wiedza bardzo przydatna nie tylko w biznesie (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż), ale także w życiu codziennym (szczególnie rozdzinnym).


2 Comments

Zgodne, uzupełniające i przeciwstawne. O połączeniach temperamentów. - Lideruj.pl · 8 grudnia 2019 at 17:43

[…] Mój krótki (15 minut) FB Live nt. typów temperamentów. […]

Temperamenty. Charakterystyka, mocne strony i obszary do rozwoju poszczególnych typów. Podcast #016 - Lideruj · 3 lutego 2020 at 14:11

[…] Mój krótki (15 minut) FB Live nt. typów temperamentów. […]

Leave a Reply