„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”

– John D. Rockefeller

Od jakości zarządzania zależy rozwój biznesu. Zarządzanie zespołem to sztuka, którą można rozwijać i opanować. Naucz się jak z managera stać się świetnym liderem i lepiej przewodzić swojemu zespołowi.

Jakie korzyści osiągnie uczestnik warsztatów

● Dowie się co to jest i czym różni się przywództwo osobiste a przewodzenie w zespole
● Będzie wiedział czym różni się zarządzanie od przywództwa
● Pozna jakie są role i modele przywódcze
● Dowie się jak powinien przebiegać proces efektywnej komunikacji
● Będzie potrafił lepiej delegować zadania
● Będzie potrafił zastosować metody kontroli i oceny efektywności działań zespołu
● Będzie wiedział strategie i metody rozwiązywania konfliktów
● Będzie potrafił lepiej rozpoznawać typy temperamentów, osobowości i pozna metody diagnozowania swoich podwładnych
● Będzie potrafił podejmować lepsze decyzje (pozna narzędzia podejmowania decyzji)
● Dowie się czym jest przywództwo sytuacyjne oraz jak motywować swoich podwładnych

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:
● pracę w zespołach
● gry symulacyjne/ćwiczenia praktyczne
● case study
● dyskusje na forum grupy
● testy/ankiety
● wykład (z prezentacją multimedialną i flipchartem)

Czas trwania szkolenia:

Czas dopasowywany jest do celów, specyfiki oraz potrzeb grupy.

Grupa docelowa:

Właściciele firm, managerowie zarządzający zespołami.

Wymagane doświadczenie i kompetencje uczestników:

Żadna wiedza czy umiejętności związane z zarządzaniem nie są wymagane. Wcześniejsze doświadczenie może być dodatkowym atutem.

Serdecznie zapraszamy!