Czym jest coaching?

Coaching to forma indywidualnej pracy, której celem jest rozwój ludzkiego potencjału poprzez dokonywanie celowych zmian, w sposób jak najbardziej spójny z oczekiwaniami klienta.

Coaching pomaga doskonalić umiejętności, przekraczać własne ograniczenia i bariery dzięki indywidualnemu podejściu oraz traktowaniu człowieka jako całości. Umożliwia realizację celów i rozwój osobisty, prowadząc do coraz lepszych wyników.

Coaching nie polega na doradzaniu – zamiast tego wspiera odkrywanie indywidualnej, najbardziej skutecznej ścieżki rozwoju oraz realizację zadań.

Coaching rozwija organizacje poprzez wzmacnianie kluczowych osób – liderów, menedżerów i specjalistów.

Czym coaching nie jest?

 • Nauczaniem
 • Szkoleniem
 • Doradzaniem
 • Mówieniem
 • Mentoringiem

Jaka jest rola coacha?

 • Zadawanie pytań, a nie udzielanie odpowiedzi: Coach stosuje pytania jako narzędzie do rozwijania samoświadomości. Pomaga klientowi przyjąć pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i działania, co sprzyja poważnemu podejściu do rozwoju i sukcesu.
 • Słuchanie: Coach słucha nie tylko treści wypowiedzi klienta, ale również emocji, przekonań, intencji i wartości, które za nimi stoją. Pozwala to na odkrywanie nieoczywistych i często przełomowych aspektów.
 • Odzwierciedlanie: Coach reaguje na to, co usłyszał i poczuł, pomagając klientowi w poszerzaniu samoświadomości oraz głębszym zrozumieniu siebie. Odzwierciedlanie to także informowanie klienta o tym, jak jego zachowanie wpływa na coacha oraz zwracanie uwagi na wyraźne sygnały płynące z ciała.

Jakie zasady obowiązują w coachingu?

 • Partnerstwo: Współpraca między coachem a klientem opiera się na zaufaniu i równym traktowaniu.
 • Wiara w klienta: Coach wierzy w potencjał i możliwości klienta.
 • „Tu i teraz”: Skupienie się na bieżących potrzebach i sytuacji klienta.
 • Tworzenie nowego: Pomoc w odkrywaniu nowych możliwości i rozwiązań.

Jakie są typy coachingu?

 • Life Coaching: Pracuje z klientami prywatnymi nad obszarami życia osobistego, takimi jak planowanie życia, relacje interpersonalne, rozwijanie kreatywności czy zarządzanie czasem.
 • Executive Coaching: Skierowany do kierowników średniego i wyższego szczebla. Koncentruje się na biznesowych problemach, takich jak przywództwo, strategia, budowanie zespołów czy zarządzanie zmianami.
 • Team Coaching: Skupia się na zespołach jako całości. Poprawia komunikację w zespole, zwiększa synergii oraz efektywnie radzi sobie z konfliktami.
 • Performance Coaching: Specjalistyczna forma coachingu, w której przełożony pomaga pracownikowi osiągnąć większą skuteczność w zakresie jego podstawowych zadań. Cele mogą obejmować rozwój umiejętności analizy potrzeb klientów czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z współpracownikami.
 • Career Coaching: Skupia się na pracy z osobami pragnącymi zwiększyć satysfakcję z pracy, zmienić stanowisko lub zawód. Pomaga w określeniu kierunku rozwoju kariery.

Jak wygląda struktura pierwszej sesji?

 1. Określenie celów i ram spotkania.
 2. Rozpoznanie problemu i ustalenie celów programu rozwojowego.
 3. Omówienie oczekiwań dotyczących procesu rozwojowego.
 4. Określenie spraw organizacyjnych – zawarcie kontraktu.
 5. Podsumowanie sesji.
 6. Uzyskanie informacji zwrotnych na temat sesji.

Cena: 300 zł za sesję (60 minut)