Czym jest coaching?

Coaching to forma pracy indywidualnej.

Podstawowym zadaniem coachingu jest rozwój ludzkiego potencjału, poprzez dokonywanie celowych zmian, w sposób jak najbardziej spójny z oczekiwaniami klienta.

Coaching pomaga doskonalić umiejętności, przekraczać własne ograniczenia i bariery dzięki indywidualnemu podejściu i traktowaniu człowieka jako całości. Pozwala realizować cele i stawać się coraz lepszym.

Coaching nie polega na doradzaniu. Jest to bardziej pomoc w odkryciu swojej indywidualnej, a tym samym najskuteczniejszej ścieżki rozwoju, oraz realizacji zadań.

Coaching rozwija organizację dzięki wzmacnianiu kluczowych osób – liderów, menedżerów i specjalistów

Czym coaching nie jest?

 • Nie jest nauczaniem
 • Nie jest szkoleniem
 • Nie jest doradzaniem
 • Nie jest mówieniem
 • Nie jest mentoringiem

Jaka jest rola coacha?

 1. Zadawanie pytań a nie udzielanie odpowiedzi.
  Jest najsilniejszą metodą rozbudzania samoświadomości. To główny katalizator i jedno z podstawowych „narzędzi”, jakie ma do dyspozycji coach w procesie coachingu. Zadanie pytania, to bardzo skuteczny i elegancki sposób zarządzania odpowiedzialnością. Ten, który udziela odpowiedzi, zwłaszcza, że udziela jej samemu sobie, ponosi odpowiedzialność. Zaś jedynie taki człowiek, który całkowicie przyjmuje odpowiedzialność za coś, traktuje to poważnie i zależy mu na sukcesie w danym działaniu.
 2. Słuchanie
  Coach słucha nie tylko treści, któe wypowiada klient, ale również emocji, które się za nimi kryją, przekonań, intencji czy wartości. Bo to właśnie te składowe wypowiedzi klienta, podpowiadają coachowi kierunek, który dla klienta często jest nieoczywisty i zwykle odkrywczy
 3. Odzwierciedlanie
  Coach odzwierciedla czyli reaguje na to, co usłyszał i na to, co poczuł słuchając klienta. Odzwierciedlanie to nie tylko budowanie porozumienia. To stwarzanie klientowi okazji do poszerzania samoświadomości, głębszego zrozumienia siebie, pogłębiającego otwarcie się i prowadzącego do akceptacji. Odzwierciedlanie to “bycie lustrem”, w którym klient może się przejrzeć.
  To także informowanie, co się dzieje z klientem podczas sesji, począwszy od wyraźnych sygnałów płynących z ciałą (ożywienie, zamknięcie, uśmiech, zatroskanie itp.), przez zwracanie klientowi uwagi na to, jakich słów używa opisując swoją rzeczywistość, aż po informowanie klienta, w jaki sposób jego zachowanie wpływa na coacha.

Jakie zasady obowiązują w coachingu?

 • Partnerstwo
 • Wiara w Klienta
 • “Tu i teraz”
 • Tworzenie nowego

Jakie są typy coachingu?

Life Coaching

Rodzaj coachingu, w którym coach pracuje z klientami prywatnymi. Obszarem pracy nie są kwestie związane z pracą zawodową klienta a jego funkcjonowaniem w życiu prywatnym. Przykładowe obszary do pracy w life coachingu: planowanie życia, wypracowanie wizji życia, funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, rozwijanie kreatywności, uzyskanie wolności finansowej, lepsza organizacja życia i zarządzanie sobą w czasie, itp.

Executive coaching

Coach zajmujący się tego typu coachingiem pracuje z kierownikami średniego i wyższego szczebla. Przedmiotem pracy są wszystkie biznesowe problemy i zagadnienia. Przykładowe obszary do pracy to: przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów, zarządzanie zmianami, itp.

Team coaching

Przedmiotem zainteresowań tej formy coachingu nie jest jedna osoba, a zespół jako system. Zazwyczaj znajduje ona zastosowanie w organizacjach i służy zwiększaniu skuteczności pracy zespołu. Przykładowe obszary do pracy to: poprawa komunikacji w zespole, zwiększanie synergii zespołu, efektywne radzenie sobie z konfliktami.

Performance coaching

Specyficzny rodzaj coachingu, w którym w rolę coacha wciela się bezpośredni przełożony pracownika w organizacji. Celem kierownika jest pomoc pracownikowi w osiągnięciu większej skuteczności w zakresie jego podstawowych zadań na stanowisku pracy. Przykładowe cele performance coachingu: zwiększenie umiejętności w zakresie analizy potrzeb klientów, rozwój kompetencji w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z współpracownikami, itp.

Career coaching

Career coaching to wąska dziedzina coachingu, w której coachowie pracują z ludźmi pragnącymi zwiększyć swoją satysfakcję z pracy, zmienić stanowisko pracy lub zawód.

Celem coacha jest pomoc klientowi w zrozumieniu, w którym kierunku powinien się rozwijać w życiu zawodowym i jaką karierę obrać.

Jak wygląda struktura pierwsze sesji?

1. Określenie celów i ram spotkania.

2. Rozpoznanie problemu i ustalenie celów programu rozwojowego.

3. Omówienie oczekiwań dotyczących procesu rozwojowego.

4. Określenie spraw organizacyjnych – zawarcie kontraktu.

5. Podsumowanie sesji.

6. Uzyskanie informacji zwrotnych na temat sesji.

Umów się na pierwszą, DARMOWĄ sesję coachingową i sprawdź jak wiele możesz zyskać!