„Nie ma nic prostszego niż bycie zajętym, i nic trudniejszego niż bycie efektywnym”

Efektywność osobista to umiejętność osiągania najlepszych możliwych wyników podjętych działań, przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładu pracy, czasu i energii potrzebnych w tym procesie.

Dzięki zastosowaniu reguł podanych podczas szkolenia zyskasz więcej wolnego czasu, jednocześnie poprawiając swoje wyniki w pracy.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

– Zwiększenie efektywności osobistej w planowaniu i realizacji zadań
– Lepsza organizacja pracy
– Lepsze wykorzystanie czasu
– Lepsze samopoczucie, poprawa skuteczności i efektywności osobistej
– Wzrost motywacji do działania

WYBRANE ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS WARSZTATÓW:

– Podstawowe koncepcje i narzędzia planowania
– Odwrócony harmonogram
– Metody zwiększenia koncentracji w pracy
– Strategie wyznaczania celów i tworzenia planów działania
– Metodyki określania i zarządzania priorytetami zadań
– Organizacja dnia, dobowy rytm wydajności, krzywa REFA
– Zasady dotyczące efektywnej organizacji pracy
– Identyfikacja największych „złodziei” czasu
– Skuteczne sposoby radzenia sobie z „pożeraczami” czasu i „przerywaczami” pracy
– Metody automotywacji

METODY PRACY, KTÓRE ZASTOSUJEMY PODCZAS SZKOLENIA:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:
– pracę w zespołach
– ćwiczenia praktyczne
– dyskusje na forum grupy
– „burze mózgów”
– testy/ankiety
– wykład
i inne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Czas dopasowywany jest do celów, specyfiki oraz potrzeb grupy.