Polityka Prywatności i RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Lideruj Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz, KRS 0000676257, NIP: 7343548557, REGON: 367214202, ; email: kontakt@lideruj.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą uzyskać Państwo pod następującym adresem – Maria Zegzda: kontakt@lideruj.pl

Dane osobowe przetwarzane są w szczególności: gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (artykuły: 15-21 Rozporządzenia).

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu realizacji Państwa zamówień.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dane, których administratorem jest Lideruj Sp. z o.o., nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies:

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (Lideruj Sp. z o.o.) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Regulamin serwisu Lideruj

Administratorem serwisu Lideruj, dostępnego pod adresem https://lideruj.pl jest Lideruj Sp. z o.o., ul. ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-354-85-57

Za pośrednictwem serwisu, administrator prowadzi sprzedaż usług i produktów fizycznych, treści cyfrowych oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@lideruj.pl oraz pod numerem telefonu 577 570 020.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Lideruj Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-354-85-57
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest zawsze Użytkownikiem, ale nie każdy Użytkownik jest Konsumentem,
 3. PayPal – serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://lideruj.pl/regulamin
 5. Serwis – serwis internetowy Lideruj dostępny pod adresem https://lideruj.pl,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z Serwisu.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż usług i produktów fizycznych, treści cyfrowych oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Serwisu,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, przy pomocy którego Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – do założenia Konta w Serwisie i dokonywania zakupów w Serwisie.
 4. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Natomiast zapis na newsletter oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu wymaga podania określonych danych osobowych.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

§ 3

Funkcje Serwisu

 1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z następujących funkcji Serwisu:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu,
  2. założenie konta w Serwisie,
  3. zawieranie umów sprzedaży produktów widocznych w Serwisie,
  4. zawieranie umów o dostarczenie treści cyfrowych widocznych w Serwisie,
  5. zawieranie umów o świadczenie usług opisanych w Serwisie,
  6. zapis na newsletter.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, o dostarczenie treści cyfrowych oraz o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Serwisu.

§ 4

Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawa autorskiego, a dalsze rozpowszechnianie przez Użytkownika treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną.

§ 5

Konto w Serwisie

 1. Użytkownik może założyć konto w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://lideruj.pl/moje-konto/, a następnie przesyłając ten formularz z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, klikając w przycisk „Zarejestruj się”.
 2. Po skutecznym przesłaniu formularza rejestracyjnego, Użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym założeniu konta.
 3. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może zmienić hasło w każdej chwili, po zalogowaniu się do konta.
 4. Konto służy Użytkownikowi do dokonywania zakupów w Serwisie, tj. do zawierania za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży, umów o dostarczenie treści cyfrowych oraz umów o świadczenie usług.
 5. Z poziomu konta Użytkownik może:
  1. dodawać swoje dane ułatwiające dokonywanie zakupów w Serwisie,
  2. przeglądać historię swoich zakupów w Serwisie,
  3. edytować swoje dane dodane wcześniej w koncie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie, kontaktując się z Administratorem.

§ 6

Zawieranie umów

 1. W Serwisie uwidocznione są informacje o produktach, treściach cyfrowych oraz usługach świadczonych przez Administratora.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zawrzeć z Administratorem umowę sprzedaży produktów, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług opisanych w Serwisie.
 3. W celu zawarcia umowy, Użytkownik musi złożyć zamówienie, podejmując następujące kroki:
  1. dodać interesujący do produkt, treść cyfrową lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. wybrać sposób dostawy zamawianych produktów – tylko, jeżeli zamówienie obejmuje produkt fizyczny; koszty wysyłki prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia; ponadto, koszty wysyłki opisane zostały w ramach dedykowanej podstrony w Serwisie,
  4. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  5. wypełnić formularz zamówienia, podając wymagane dane i składając odpowiednie oświadczenia,
  6. wybrać sposób płatności – tylko, jeżeli Użytkownik nie wybrał uprzednio dostawy w modelu płatności za pobraniem:
   1. tradycyjny przelew bankowy,
   2. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,
   3. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność tradycyjnym przelewem bankowym albo dostawę w modelu płatności za pobraniem, po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Z tą chwilą umowę sprzedaży, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem.
 5. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność za pośrednictwem serwisu PayPal, po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę serwisu PayPal celem dokonania płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany zwrotnie do Serwisu i zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Administratorem.
 6. Rodzaj zawieranej w wyniku złożenia zamówienia umowy zależy od przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt fizyczny, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest treść cyfrowa, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest usługa, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi.
 7. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

§ 7

Wykonanie umów

 1. Wykonanie umowy sprzedaży przez Administratora polega na:
  1. dostarczeniu Użytkownikowi produktów fizycznych będących przedmiotem umowy na podany w formularzu zamówienia adres – w przypadku wyboru sposobu dostawy innego niż odbiór osobisty,
  2. na wydaniu produktów w siedzibie Administratora – w przypadku wyboru sposobu dostawy w postaci odbioru osobistego.
 2. Dostarczenie produktów następuje w sposób wybrany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Użytkownik, a koszt ten doliczany jest do wartości zamówienia w trakcie jego składania. Dostarczenie produktów powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy w postaci odbioru osobistego, w tym samym czasie Administrator powiadomi Użytkownika o możliwości odbioru osobistego produktów.
 3. Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych polega na udostępnieniu tych treści Użytkownikowi w modelu dostępu on-line. W zależności od rodzaju treści cyfrowych, Użytkownik będzie mógł pobrać treść na dysk lub do pamięci swojego urządzenia albo będzie mógł korzystać z treści wyłącznie on-line. Szczegóły dotyczące udostępniania treści cyfrowych Użytkownikowi wskazane są każdorazowo w opisie danych treści cyfrowych w Serwisie. Do korzystania z treści cyfrowych może być konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika – ewentualne informacje w tym zakresie znajdują się zawsze w opisie danej treści cyfrowej w Serwisie.
 4. Wykonanie umowy o świadczenie usług następuje w sposób wskazany w opisie każdej usługi uwidocznionej w Serwisie.
 5. Jeżeli przedmiotem umowy o świadczenie usług jest udział Użytkownika w szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Administratora, Użytkownik może zrezygnować z udziału w szkoleniu nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. W takiej sytuacji, Użytkownik otrzyma zwrot płatności za szkolenie pomniejszone o koszt zakupu przez Administratora licencji niezbędnej do przeprowadzenia przez Administratora szkolenia. Szczegóły w tym zakresie znajdują się w opisie szkolenia uwidocznionego w Serwisie.

§ 8

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość może odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Użytkownik może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Użytkownik, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Administratora dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 7. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Administratora za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 10

Newsletter

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się na newsletter Serwisu (Biuletyn Lidera).
 2. Zapis na newsletter wymaga wypełnienia i przesłania formularza widocznego w Serwisie. Konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail.
 3. Po przesłaniu formularza, Użytkownik musi jeszcze kliknąć w link potwierdzający wolę zapisu na newsletter wysłany mu na podany w formularzu adres e-mail.
 4. Począwszy od potwierdzenia woli zapisu na newsletter, Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości e-mail z nowościami związanymi z Serwisem.
 5. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w stosowny przycisk widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się z Administratorem.

§ 11

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. kontakt@lideruj.pl
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu jej. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji powiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Dane osobowe i pliki cookies

Sposób postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies został opisany w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lideruj.pl/ochrona-danych-osobowych/

§ 14

Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. W odniesieniu do umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zastosowanie znajduje zawsze Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik, który posiada konto w Serwisie zostanie poinformowany w postaci wiadomości e-mail.

Procedura reklamacji

Lideruj Sp. z o.o. stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług zgodnie z treścią poniżej.

Reklamacje można zgłaszać do Lideruj Sp. z o.o. w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi.

Możliwe formy rekompensaty to: dodatkowe godziny usług, dodatkowe materiały edukacyjne, dodatkowy kontakt z trenerem lub doradcą.

Kontakt:

Lideruj Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz

ul. Jana Pawła II 23

tel. 577 570 020

@: biuro@lideruj.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • zgłoszony problem – opis
 • dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
 • nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
 • proponowany przez uczestnika sposób rozwiązania sprawy

Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

 • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
 • bezpłatne miejsce na szkoleniu/doradztwie o tej samej lub podobnej tematyce
 • w przypadku reklamacji usługi o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników usługi oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie usługi
 • zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Lideruj Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2, Lideruj Sp. z o.o. wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.