Pomagamy usprawniać organizacje jako doradcy i konsultanci.

Jakie obszary możemy pomóc usprawnić?

 • zarządzanie strategiczne
 • marketing i sprzedaż
 • zarządzanie ludźmi
 • magazyny i logistykę
 • obszary produkcyjne
 • procesy usługowe
 • biura i pomieszczenia administracyjne
 • dofinansowania ze środków krajowych i europejskich

Jesteśmy przekonani, że rozwój biznesu następuje poprzez rozwój ludzi go tworzących. Jednocześnie wierzymy w zarządzanie strategiczne, Total Quality Management, ciągłe doskonalenie (tzw. Kaizen), podnoszenie jakości i wydajności, ograniczanie kosztów i poprawę organizacji. Bliskie jest nam podejście procesowe, zarządzanie projektami oraz szczupłe zarządzanie (tzw. „lean management”).

Jakie korzyści wynikają ze współpracy z doradcami i konsultantami?

 • jasno określona wizja, misja wartości, zasady, priorytety i cele strategiczne organizacji,
 • identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju organizacji,
 • ukierunkowanie oraz koncentracja działań i zasobów organizacji na określone kierunki i cele,
 • uwolnienie czasu właściciela, managerów oraz pracowników dzięki wyeliminowaniu marnotrawstw i skupieniu się na właściwych działaniach
 • lepiej zorganizowane miejsce pracy
 • podniesienie jakości produktów i usług
 • lepszy wizerunek firmy w oczach Klientów
 • oszczędności finansowe
 • większe zyski dzięki „odchudzeniu” procesów w organizacji
 • poprawa wyników organizacji,
 • wzrost morale i zaangażowania w działanie organizacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.