„Chodzi o to by człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił dla tego, że musi, by w robieniu tego, co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej.”

Kotarbiński

W poprzednim wpisie pisałam o motywacji własnej. Jak również o tym jak istotnym z punku widzenia efektywności lidera jest rozpoznawanie tego co motywuje danego pracownika. Poznanie jego wartości jest jedną z najważniejszych rzeczy, które menadżer powinien wiedzieć. Motywacja zewnętrzna lidera mającego wiedzę na temat pracownika, ale też kompetencje pozwalające na wprowadzenie jej w sposób skuteczny obudzi tzw ducha motywacji własnej. Daje to możliwość stworzenia naprawdę skutecznego zespołu, mając do dyspozycji zasoby pracowników na różnym poziomie kompetencji. Zatem to rola świadomego lidera, by mieć zmotywowany zespół. 

Pierwszym skutecznym i uniwersalnym sposobem motywacji pracowników jest stworzenie wizji i sensu wykonywania tej właśnie pracy. Jeżeli w pracy pracownik zmaga się z wieloma rzeczami na które nie ma wpływu, a mają one ogromny wpływ na efekty jego pracy. Nastąpi u niego ogromny spadek motywacji własnej, musi on wykonać ogrom pracy i wykazać się dojrzałością by móc sobie poradzić z tą sytuacją. Jeżeli jednak nie jest „gwiazdą” może mieć z tym duży problem. Lider powinien być wyczulony na komunikaty ze strony pracownika i umieć znajdować sens w jego działaniu. Często firmy widząc ogólny spadek morale w firmie angażują się w przedsięwzięcia które zauważają drugiego człowieka np. Akcje charytatywne lub systemy opieki zdrowotnej dla pracowników. To powoduje, że pracownik widzi, że jest częścią czegoś wielkiego co z kolei daje mu poczucie sensu pracy właśnie w tej organizacji. Liderzy przypominają pracownikom w jaki sposób przyczyniają się do poprawy życia innych. Badania Adama Granta z wydziału zarządzania w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii pokazują, że nawet niezadowoleni pracownicy mają lepszą opinię o swoim miejscu pracy, kiedy poświęcają czas szczytnym celom, oraz że pracownicze programy wsparcia są skuteczne nie tylko dlatego, że pracownicy otrzymują w nich pomoc, lecz również dlatego, że mogą ją oferować.

Liderzy dbając o dobro zespołu bardziej niż o swoje własne, wzbudzają większe zaufanie co też przekłada się bezpośrednio na wpływ na poczynania zespołu, ale też na motywację. Wayne Baker z Uniwersytetu Michigan wykazał, że szefowie, którzy postępują wobec swoich pracowników sprawiedliwie, inspirują ich do większego oddania, postaw obywatelskich i produktywności. Menażer okazując dbałość o pracownika powoduje u niego chęć rewanżu w postaci solidnie wykonanej pracy lub zakończenia przed terminem ważnego projektu.  Regułę wzajemności opisywał również dr. Robert B. Cialdini w „ Zasady wywierania wpływu na ludzi”.

Kolejnym sposobem skutecznej motywacji jest okazywanie ciepła swoim pracownikom.  Badania brytyjskie pokazują, że ciepłe i przyjazne stosunki w pracy powodują zwiększenie zaangażowania każdego z pracowników, ale także świadczą o kondycji psychicznej lidera. Liderzy powinni zatem dbać o kulturę i wyrażane opinie w organizacji. Wiele badań, których nie będę tutaj przytaczać pokazuje, że przyjazna atmosfera stworzona przez kadrę zarządzającą powoduje wzrost kreatywności w zespole jak również u każdego pracownika z osobna. Przyjazna atmosfera budowana przez lidera powoduje nie tylko wzrost motywacji u pracowników, ale również u menadżera.  W przyjaznej atmosferze nie rośnie tylko produktywność poszczególnych pracowników, ale całego zespołu z liderem włącznie.

Życzliwi liderzy robią drobne rzeczy, aby okazać dbałość pracownikom po prostu jako ludziom, a nie tylko podwładnym. Dobrym pierwszym krokiem na tej drodze jest zapytanie pracownika, co u niego słychać, a następnie autentyczne wysłuchanie odpowiedzi. Tego typu praktyki można zinstytucjonalizować. W jednej z firm z listy Fortune 100 zlokalizowanej w pobliżu San Francisco, jeśli pracownik jest poważnie chory lub doświadczył utraty kogoś bliskiego, natychmiast powiadamia się prezesa, który może osobiście skontaktować się z tą osobą.

Kolejnym sposobem uniwersalnej motywacji jest dbałość zakładu pracy o równowagę pracowników. Firmy prześcigają się w oferowaniu pracownikom karnetów na spa, siłownię czy innego rodzaju aktywności poprawiające samopoczucie pracownika. Bardzo często są to pozorne działania ponieważ, pracownik nie ma możliwości skorzystania z tych aktywności z powodu wyczerpania pracą i dokładania przez pracodawcę kolejnych obowiązków. Najbardziej zmotywowany pracownik to wypoczęty pracownik.  

Pamiętajmy, że lider bierze odpowiedzialność za zespół. Za jego motywację i demotywację. Jak również za to czy współpracuje ze sobą czy też nie. Lider jest zatem kreatorem zespołu.  Najlepiej ilustruje to cytat z książki Ekstremalne przywództwo L. Babina „Nie ma złych zespołów, tylko źli dowódcy”

Bądź zatem dobrym dowódcą.


0 Comments

Leave a Reply