[po Polsku czytaj niżej]

You may have noticed some changes that have been taking place on my social media profiles and websites for several days. When establishing my company, in the general strategy, I wrote that I would like us to become one of the leaders in personal and business development in Poland and in the world. This is quite an ambitious goal, at the same time I think it is possible to achieve. Because a large elephant should be eaten piece by piece, we took the first step towards expansion into foreign markets. My time management course has just been translated into English and thus our company and my brand are beginning to be present in the minds of not only Poles. Why limit yourself? 🙂 I am aware that this is the first step in this marathon under the title „activity on the foreign market”, but for me significant. I am very excited!

Due to the expansion of my business, my social profiles and websites will be bilingual. We decided not to create separate English-language profiles, only the current „Nikodem Zegzda” profile will be bilingual. The change will not be immediate, but it will proceed systematically.

Because Poles are a wise and hospitable nation, English will be the leading language. An additional argument for this order is the fact that many Poles speak English while few foreigners speak Polish.

At this point I would like to thank all the people who contributed to the creation of the course.

Thank you:
Justyna Jędrusik – for help in finding an amazing lector
Joshua David Tracey – for lending his voice and a wonderful, professional performance of the recording
Michał Ziomek – for the assembly of all the material

And finally, the biggest thanks to my wife, who pushed me to create an English course right now, not someday in the future. Thank you my love Maja 🙂 :*

Link to the course here.

Być może zaobserwowałeś pewne zmiany, które od kilku dni zachodzą na moich profilach społecznościowych i stronach internetowych. Zakładając swoją firmę w strategii generalnej zapisałem, że chciałbym abyśmy stali się jednym z liderów rozwoju osobistego i biznesowego w Polsce i na świecie. To dość ambitny cel, jednocześnie uważam, że możliwy do osiągnięcia. Ponieważ dużego słonia zjeść należy po kawałku, zrobiliśmy pierwszy krok ku ekspansji na rynki zagraniczne.

Mój kurs zarządzania czasem został właśnie przetłumaczony na język angielski i tym samym nasza firma i moja marka zaczyna być obecna w świadomości nie tylko Polaków. Jak działać to po co się ograniczać? 🙂 Zdaję sobie sprawę, że jest to pierwszy krok w tym maratonie pod tytułem „działalność na rynku zagranicznym”, ale dla mnie znaczący. Jestem bardzo podekscytowany!

W związku z rozszerzenim działalności moje profile społecznościowe oraz strony internetowe będą prowadzone dwujęzycznie. Uznaliśmy, żeby nie tworzyć osobnych, anglojęzycznych profili tylko obecny profil „Nikodem Zegzda” prowadzić w dwóch językach. Zmiana nie będzie natychmiastowa, ale będzie postępować systematycznie.

Ponieważ Polacy to mądry i gościnny naród język angielski będzie językiem wiodącym. Dodatkowym argumentem za taką kolejnością jest fakt, że wielu Polaków mówi po angielsku natomiast niewielu obcokrajowców mówi po Polsku.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania kursu.

Dziękuję:
Justyna Jędrusik- za pomoc w znalezeniu niesamowitego lektora
Joshua David Tracey- za użyczenie swojego głosu i wspaniałe, profesjonalne wykonanie nagrania
Michał Ziomek- za montaż całości materiału

I na koniec największe podziękowania dla mojej żony, która pchnęła mnie do stworzenia kursu po angielsku właśnie teraz, a nie kiedyś tam w przyszłości. Dziękuję Kochana Maju :* 🙂

Link do kursu tutaj.


0 Comments

Leave a Reply