fbpx

Różnice między coachem, trenerem, mentorem, doradcą czy mówcą są bardzo znaczące, ale niewielu jest ich w pełni świadomych. Te osoby pełnią zupełnie inne role i pracują innymi metodami. 

Decydując się na jakąś formę współpracy „rozwojowej”, warto mieć świadomość kto będzie prowadzącym proces i w jakiej formule będziemy pracować.

Dlatego w tym podcaście postaram się wytłumaczyć jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi rolami i wynikającymi z nich formułami współpracy.

Posłuchaj podcastu lub czytaj poniżej.

Podcastu możesz słuchać także na innych platformach:

„W języku angielskim „coach” znaczy po prostu „trener”. 

Jednak w języku polskim trener to osoba, która uczy i pod okiem której uczniowie „trenują” to, czego się uczą. Trener mówi, jak powinno być, prowadzi prelekcje i warsztaty, najczęściej z przewagą tych drugich. 

Z kolei coach przede wszystkim pyta, co pytanej osobie pozwala lepiej zrozumieć, lub nawet odkryć, dręczące ją dylematy, a także pokonać wewnętrzne słabości. 

Wyrażając to lapidarnie: trener mówi Ci, jak powinno być, a coach pozwala Ci lepiej zrozumieć, jaki jesteś. Te dwie role są diametralnie różne, wymagają też z gruntu różniących się umiejętności. 

Trener jest dydaktykiem i musi znać się na przedmiocie, którego uczy, np. jak budować i realizować strategię rozwoju organizacji. Coach jest raczej terapeutą i powinien dysponować dość zaawansowaną wiedzą z obszaru psychologii. 

Z kolei trener różni się od mentora tym, że jest profesjonalistą nie tylko w swojej dyscyplinie, ale też w umiejętności uczenia. 

Natomiast mentor to mądra i doświadczona osoba, która może udzielić wielu cennych wskazówek, odpowiedzieć na konkretne pytania, ale niekoniecznie poprowadzi wykład czy warsztat.”*

*Andrzej Blikle, „Doktryna jakości”

Z kolei doradca to specjalista, który pracuje z różnymi firmami i zna metody rozwiązywania konkretnych problemów (np. podatkowych czy związanych z zarządzaniem).

Ma szeroki przegląd metod i narzędzi, dlatego jest w stanie doradzić konkretne rozwiązanie w konkretnej sytuacji. Doradca dostarcza odpowiedzi. Jako ekspert powinien umieć przedstawić Ci różne propozycje i ich skutki. Nie możesz jednak liczyć na to, że będzie Cię wspierał jako człowieka i dostosowywał rozwiązania do Twoich potrzeb na przestrzeni czasu w oparciu o wspierającą relację.

Podsumowując

Jeśli potrzebujesz pytań i zastanowienia się oraz relacji zaufania, udaj się do coacha lub mentora.

Jeśli potrzebujesz odpowiedzi i koncentracji na konkretnym problemie bez wnikania we własną sytuację, udaj się do trenera umiejętności lub doradcy. 

Oczywiście nie jest tak, że jedna osoba może pracować tylko w jednej formule ponieważ niektórzy tak jak na przykład ja są w stanie łączyć różne role. 

Podejmując współpracę ze specjalistą warto zapytać go o posiadane certyfikaty, doświadczenie i poprosić o pokazanie referencji (opinii klientów). 

No i pamiętajmy o tym że mówcy, czy tak zwani „mówcy motywacyjni” (choć osobiście nie lubię tego określenia), przez niektórych zwani coachami, zazwyczaj wcale coachami nie są. Są mówcami, a to zupełnie inna kategoria, bo bycie wytrawnym mówcą wymaga zupełnie innych umiejętności.

Osobiście jestem zarówno certyfikowanym trenerem (Wszechnica UJ) jak i coachem (Grupa SET) i pracuję z Klientami w obu formułach. Pracuję także w formule doradczej, ponieważ mamy spore „know-how” merytoryczne oraz praktyczne, wyciągnięte doświadczenia pracy z wieloma firmami.


0 Comments

Leave a Reply