Klient to najważniejsza osoba w biznesie. To on, jego problemy, potrzeby, cele i marzenia powinny być w centrum zainteresowania każdej firmy.

Na rozwiniętych rynkach firmy zwyciężają przede wszystkim jakością obsługi Klienta.

Aby zwyciężać powinieneś wdrożyć w swojej firmie „Królewską Obsługę Klienta”. Dzięki temu zachwycisz swoich klientów a konkurencja często nie będzie nawet wiedziała w czym tkwi sekret Twojego sukcesu!

Jakie efekty uzyska uczestnik warsztatów?

Będzie wiedział:
– dlaczego Królewska Obsługa klienta to klucz do sukcesu każdej firmy
– na czym polega orientacja na klienta i jakie są najważniejsze zasady sprzedaży
– jaka powinna być postawa, zachowania i umiejętności skutecznego doradcy
– Jak nawiązywać kontakt i budować relację z klientem

Będzie potrafił:

– Radzić sobie z różnymi typami klientów sprawiających kłopot
– Rozpoznać „momenty prawdy” i nimi zarządzić?
– Zastosować „10 przykazań” obsługi klienta wg. Tony’ego Hsieh
– Rozpoznać modele zachowań na które trzeba zwrócić uwagę, aby lepiej rozumieć swoich klientów
– Pozyskiwać pozytywne doświadczenie klienta
– Oprzeć się presji i manipulacji ze strony klienta
– Stosować „kamizelki ratunkowe” w obsłudze klienta
– Patrzeć na proces obsługi oczami klienta

Dodatkowo uczestnik dowie się:
– Na czym polega sztuka zadawania pytań w sprzedaży
– Jakie są zasady budowania dobrych relacji z klientami
– Jak obsługiwać reklamacje

Korzyści dla uczestników:

Nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu m.in:
– Wpływu na przebieg procesu podejmowania decyzji przez klienta
– Prowadzenia dialogu z klientem
– Efektywnej analizy i dopasowania produktu/usługi do potrzeb klienta
– Budowania dobrych relacji

Wykształcenie pożądanych postaw:
– Zbudowanie bądź utrwalenia postawy otwartości na klienta i jego potrzeby
– Otwartości i chęci do stosowania efektywnych wzorców obsługi i budowania trwałych relacji z klientami
– Osobistej odpowiedzialności i zaangażowania
– Chęci rozwoju własnego w zakresie doskonalenia umiejętności osobistych i biznesowych

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

– pracę w zespołach
– ćwiczenia praktyczne
– dyskusje na forum grupy
– „burze mózgów”
– testy/ankiety
– wykład
i inne

Trener prowadzący- Nikodem Zegzda

Certyfikowany trener biznesu. Od kilkunastu lat zajmuje się biznesem i rozwojem osobistym. Doświadczenie zdobywał w branży finansowej, szkoleniowej i wydawniczej. Przeszedł ścieżkę od konsultanta do dyrektora generalnego, zdobywając doświadczenie sprzedażowe, managerskie i dotyczące prowadzenia biznesu. Współzałożyciel firmy konsultingowej Zegzda Sp. z o.o., której misją jest inspirowanie do doskonałości. Współpracuje m.in z pracownikami i partnerami biznesowymi firm: Skandia, AXA, ING, Volvo, Generali, Wiśniowski i innymi.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 8h szkoleniowych


Grupa docelowa:

Sprzedawcy, handlowcy, doradcy i inne osoby pracujące w bezpośredniej obsłudze klienta

Wymagane doświadczenie i kompetencje uczestników:

Żadna wiedza czy umiejętności związane z obsługą klienta nie są wymagane. Wcześniejsze doświadczenie może być dodatkowym atutem.

Rezerwacja miejsc oraz szczegółowe informacje

Monika Rogalska
Manager ds. Bookingu
+ 48 570-989-009
m.prusak@nikodemzegzda.pl
www.nikodemzegzda.pl